INFO

Tvorba rozpočtov budov a hál občianskej výstavby (administratívnych budov, garáží, hál ...), budov pre bývanie (rodinných domov, ubytovní, bytových domov, hotelov ...)

  • spracovanie položkového rozpočtu stavebných prác s výkazom výmer

  • spracovanie ponukového rozpočtu

  • oceňovanie výkazu výmer

  • tvorba výkazu výmer

Tvorba rozpočtov ústredného kúrenia, vodoinštalácie, horúcovodných prípojok a zdravotechniky

  • spracovanie položkového rozpočtu

  • spracovanie ponukového rozpočtu

  • oceňovanie výkazu výmer

  • tvorba výkazu výmer

© 2002 marksoft & arttech